เกี่ยวกับฟาร์มบุ๊ค

ในยุคเกษตร 4.0 เรากำลังสร้างสิ่งที่คนในสังคมเกษตร สามารใช้งานในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็น การจัดสรรสัดส่วนพื้นที่การเกษตร การสร้างทฤษฎีการปลูก การบันทึกกิจกรรมการทำงาน รายรับรายจ่าย เพื่อประเมินต้นทุนในแต่ละกิจกรรม การแบ่งปันทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน หรือการเพิ่มช่องทางการสร้างเครือข่ายการกระจายผลผลิตในท้องถิ่น ด้วยการนำเทคโนโลยีทางด้าน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจระยะไกล อากาศยานไร้คนขับ Deep Learning ระบบบัญชี และ IOT Farmbook จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของสังคมเกษตรทั่วโลก เรากำลังทำให้สังคมการ เกษตรกรจะมีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการสร้างระบบในการทำงาน การแบ่งปันข้อมูลที่มีความชาญฉลาดมากขึ้น และเรากำลังดำเนินการยกระดับโลกของชุมชนเกษตร ให้สามารถสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ ในท้องถิ่นและสร้างโอกาสให้กับผู้คนนับล้านทั่วโลก และสามารถวัดผลได้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจภาคสังคมเกษตรจะเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้า

บริการของเรา

ระบบจัดการฟาร์ม
โดรนสำหรับสำรวจ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การประมวลผลภาพ

ระบบจัดการฟาร์ม

บริการพื้นที่และเครื่องมือสำหรับคนในภาคเกษตรหรือกิจกรรมเกษตร

ในการสร้างและเก็บ Profile กิจกรรมการเกษตรของตัวเอง เพื่อคนอื่นที่สนใจได้รู้จัก และติดตามกิจกรรมการเกษตรของคน คนนั้นได้ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

บริการเครื่องมือ(Tools) ในการบริหารกิจกรรมทางการเกษตร

เครื่องมือในการบริหารพื้นเกษตรกรรมและทรัพยากรในรูปแบบ GIS บนแผนที่ เช่น พื้นที่แปลงปลูก พื้นที่ปศุสัตว์, พื้นที่ประมง, พื้นที่แหล่งน้ำเครื่องมือในสร้างแผนงานและบริการจัดการกิจกรรมทางการเกษตร

บริการระบบบริหาร ติดตามต้นทุนกิจกรรมการเกษตร

ระบบบันทึก ติดตามรายรับ-รายจ่าย

บริการระบบบริหารคลังสินค้าและวัตถุดิบ

ระบบบริหารคลังสินค้า-วัตถุดิบ

บริการเปรียบเทียบและจำแนกโรคแมลงด้วยภาพถ่าย (Image processing)

ระบบสามารถเปรียบเทียบและจำแนกโรคแมลงต่างๆ จากภาพถ่าย

บริการระบบรายงานสภาพภูมิประเทศในรูปแบบ GIS บนแผนที่

ระบบสามารถแจ้งสภาพภูมิอากาศ

รายงานติดตามกิจกรรมทางการเกษตร

ระบบสามารถแสดงผลกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตรของผู้ใช้

บริการระบบบริการข้อมูลระหว่างรัฐและเกษตรกร

แลกเปลี่ยนข้อมูลรัฐให้เกษตรกร เช่น ข้อมูลภูมิประเทศ, ข้อมูล Sensor ต่างๆ, พื้นที่กำกับดูแล แลกเปลี่ยนข้อมูลเกษตรกรให้รัฐ เกษตรอยู่ที่ไหน, ทำอะไร, เริ่มทำเมื่อไร, ทำเท่าไร เพื่อเป็นประโยชน์กับรัฐในการบริการตลาดผลผลิตการเกษตร

Farmbook(ISO)

ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ISO/IEC 29110

อัตราค่าบริการ

  Farmbook(Hopper)
  Hopper
  ฮอปเปอร์ : ตั๊กแตนที่ใช้ชีวิตอยู่ในไร่ ตั้งแต่เด็กๆ เป็นตัวแทนของการแอ็คทีฟ ตลอดเวลา และการพัฒนาอย่างก้าว กระโดด หรือการลอกคราบพัฒนา อย่างฉับพลัน
 • เริ่มใช้เลย ฟรี
  Farmbook(Dr.bee)
  Dr. Bee
  ด็อกเตอร์บี : ผึ่งผู้ขยัน ไฝ่รู้ รักพวกพ้อง เป็นตัวแทนเกษตรกรผู้ช่ำชองในท้องถิ่น รวมกลุ่มอย่างเหนียวแน่ มีพลัง เรียนรู้ ทำงานกลุ่ม อย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ สินค้าคุณภาพ พัฒนาท้องถิ่นให้แข็งแรง ยั่งยืน
 • เริ่มใช้เลย ฟรี
  Farmbook(Sky)
  Sky
  สกาย : นกที่คอยส่งข่าวสารและดูแล จากท้องฟ้า เป็นตัวแทนของความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ การแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ
 • เริ่มใช้เลย ฟรี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ฟาร์มบุ๊ค

ลูกค้าที่ใช้บริการ

logo
บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำกัด
45-49 อาคาร Sook Station
ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อเรา